Obchodní podmínky

Každý kupující, který uskuteční nákup v našem obchodě, soukromě nebo profesionálně, prohlašuje, že má 18 let a má způsobilost k právním úkonům, nebo pokud tak neučiní, rodičovské oprávnění, které mu umožní uzavřít smlouvu.

V případě, že tyto podmínky nebyly splněny v souladu s tím, co je uvedeno v této smlouvě, a abychom vyřešili jakýkoli spor, vyhrazujeme si právo obrátit se přímo na opatrovníka nebo zákonného zástupce této osoby. Zejména budeme oprávněni požadovat zaplacení všech objednávek, které jsme zadali.

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi společností Pascal s.r.o. se sídlem Národní 416/37, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 04820665, DIČ: CZ04820665, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 254201, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Kupující učiněním závazné objednávky na stránce www.bibovino.cz stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno resp. jméno firmy, adresa, telefon a e-mail).

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Vlastnické právo na kupujícího přechází až po zaplacení celé kupní ceny. Prodávající si zpracovává objednávky 24 hodin denně, ale zároveň si vyhrazuje přednostní právo na vyřizování objednávek ve vyhrazeném čase a to každý den v době od 11:00 do 17:00.

III. Cena

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány s DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného dle podmínek stanovených v platném znění zákona o DPH.

IV. Bonusy, slevy

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách Prodávajícího.

V. Možnosti platby

 1. Dobírkou při převzetí zboží od dopravce
 2. Hotově při vyzvednutí na odbernemu mistu DPD Parcelshopu
 3. Hotově při vyzvednutí na prodejně BiBoViNo, Národní 416/37, Praha 1
 4. Převodem na účet, uvedený v objednávce
 5. Přes platebna karta cez internet i v prodejni BiBoViNo

V případě platby bankovním převodem zaplatí zákazník částku uvedenou na objednávce, který je posílán po ukončení a potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. Do kolonky variabilní symbol je nutné vyplnit číslo objednávky. Po připsání příslušné částky na účet společnosti Pascal s.r.o. je zákazník o této skutečnosti neprodleně informován a zboží je expedováno.

VI. Způsoby doručení

 1. Osobní vyzvednutí v obchodě BiBoViNo, Národní 416/37, Praha 1 během otevírací doby Ut – So od 11:00 – 19:00.
 2. DPD po České republice
 3. Vyzvednutí v DPD Parcelshop
 4. Kurýrem po Praze do 48 hodin

K ceně přičítáme částku za dopravu k zakaznikovi po celé Ceske republice 1 až 2 baleni 139,- Kč vč. DPH, 3 a více baleni je doprava zdarma.

Za dopravu na odbernemu mistu DPD Parcelshopu po celé Ceske Republice, 1 až 2 baleni 109,- Kč vč. DPH, 3 a více baleni je doprava zdarma.

Za dobirku přičítáme částku 49,- Kč vč. DPH

Objednané zboží dodáváme v co nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů. Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti. V případě, že je obal zásilky poškozený, promáčknutý, roztrhlý či jiným způsobem poškozený, zboží nepřebírejte a s dopravcem vyplňte protokol o poškození zásilky. Následně nás co nejdříve kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

VII. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na číslo: 224 240 572 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího info@bibovino.cz

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující jako soukromá osoba (nikoliv na IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:

 1. Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.
 2. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu).
 3. Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit.
 4. Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech,

 1. když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
 2. když není schopen doručit zboží v daném termínu,
 3. v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 4. když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

IX. Bezpečnost a ochrana osobních dat

Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Pascal s.r.o. Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má právo požádat o výmaz z této databáze.

Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR (Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.).

X. Záruka a reklamace

Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Společnost Pascal s.r.o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

V případě reklamace kontaktujte společnost Pascal s.r.o., viz kontakty.

Reklamační řád

 1. Na veškeré produkty se vztahuje záruční lhůta 2 týdnů ode dne prodeje (odeslání).
 2. Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.
 3. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu, kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem info@bibovino.cz nebo telefonicky na tel. čísle 224 240 572. Do předmětu e-mailu vepište reklamace.
 4. Do 1 – 2 pracovních dnů vás budeme kontaktovat. Po odsouhlasení reklamace, zašlete reklamovaný produkt na tuto adresu: Pascal s.r.o., BiBoViNo, Národní 416/37, 110 00 Praha 1.
 5. Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Veškeré spory se řídí právním řádem ČR.